Detail produktu

späť

Veľká Morava

Bežná cena: 119,70 €

Naša cena: 113,70 €

Ušetríte: 5,0 % (6,00 €)

Základné informácie:

Predmet: Dejepis

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

Veľká Morava

Podrobnosti:

  • Názov: Veľká Morava
  • Autor: Kolektív autorov
  • Vydavateľstvo: PUBLICOM
  • Rok vydania: 2009
  • Rozmer: 160 x 120 cm
  • Jazyk: Slovenský
  • Naše katalógové číslo: 1070
  • Hmotnosť: 1,4 kg

Dostupnosť:

na sklade

odosielame do 3 dní

na objednávku

momentálne nedostupné


Dejepisná mapa Veľkej Moravy, prvého a najvýznamnejšieho stredovekého štátneho útvaru na našom území, je originálnym výrobkom určeným pre žiakov základných škôl a viacročných gymnázií. Predstavuje ho úryvok z Proglasu v hlaholike a obrázok slovanských vierozvestcov. Výrobok oboznamuje žiakov s politickým, hospodárskym a kultúrnym vývojom Veľkomoravskej ríše. Mapa zahŕňa okrem územia Veľkej Moravy s významnými hradiskami a sídlami aj pohľad na okolité ríše a národy, ktoré formovali vývoj nášho prvého štátu. Časová priamka ponúka prehľad významných udalostí od vzniku Veľkej Moravy až po jej zánik, graficky i textovo rozčleňuje veľkomoravské obdobie na štyri časti podľa panovníkov a ich spôsobu vládnutia. Obrázky v pravej časti výrobku približujú žiakom život v tomto období. Veľkým prínosom pre žiakov i učiteľov je zadná strana tabuliek formátu A4, kde sa nachádza výkladový text k mape o Veľkej Morave, ale aj otázky a úlohy na riešenie k danej téme. Tabuľa je vhodná na umiestnenie v triedach a odborných učebniach.

George Bernard Shaw

„Sloboda znamená zodpovednosť - preto sa jej väčšina ľudí bojí. “