Detail produktu

späť

Slovensko - Geologická stavba

Bežná cena: 119,70 €

Naša cena: 113,70 €

Ušetríte: 5,0 % (6,00 €)

Základné informácie:

Predmet: Biológia

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Slovensko - Geologická stavba

Podrobnosti:

  • Názov: Slovensko - Geologická stavba
  • Autor: Kolektív autorov
  • Vydavateľstvo: PUBLICOM
  • Rok vydania: 2009
  • Rozmer: 160 x 120 cm
  • Jazyk: Slovenský
  • Naše katalógové číslo: 1870
  • Hmotnosť: 1,4 kg

Dostupnosť:

na sklade

odosielame do 3 dní

na objednávku

momentálne nedostupné


Geologická mapa Slovenskej republiky je jedinečný a originálny výrobok určený na vyučovanie geografie a geológie (v rámci predmetu biológia) na základných a stredných školách. Tento výrobok je originálny svojím spracovaním – je kombináciou klasickej mapy geologického podložia a mapy štvrtohorných sedimentov, čo zlepšuje využiteľnosť mapy na vyučovaní. Lúčová metóda použitá pri zobrazení sopečných pohorí, názorne zobrazuje rozsah a tvar jednotlivých vulkánov a ich centrálne časti - krátery. Novinkou je aj použitie tieňovaného topografického podkladu z digitálneho modelu reliéfu. V hornej časti výrobku je umiestnená prehľadná a farebne rozlíšená tabuľka geologických období s časovým zaradením a s vyznačenými obdobiami hlavných vrásnení na území Slovenska. Samotná mapa farebne rozlišuje jednotlivé typy hornín, ktoré sú opísané vo vysvetlivkách v okolí mapy a pozíciu tektonických rozhraní – zlomov a násunov. Fotografie niekoľkých  najrozšírenejších hornín podporujú názornosť vyčlenených typov hornín vo vysvetlivkách k mape. V pravom dolnom rohu je umiestnená Tektonická schéma slovenskej časti Západných Karpát s vymedzením základných tektonických jednotiek. Na príprave mapy sa podieľal kolektív odborníkov zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, ktorého jednou zo základných činností je geologické mapovanie územia Slovenska a zostavovanie aprobovaných geologických máp rôznych druhov a mierok. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra odporúča výrobok ako učebnú pomôcku na vyučovanie.

Leonardo da Vinci

„Maliarstvo je poézia, ktorá sa vidí, ale necíti, poézia je maliarstvo, ktoré sa cíti, ale nevidí.“