Detail produktu

späť

Počítame do 10 000

Bežná cena: 99,75 €

Naša cena: 94,76 €

Ušetríte: 5,0 % (4,99 €)

Základné informácie:

Predmet: Matematika

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Počítame do 10 000

Podrobnosti:

  • Názov: Počítame do 10 000
  • Vydavateľstvo: PUBLICOM
  • Rok vydania: 2019
  • Rozmer: 140 x 110 cm
  • Jazyk: Slovenský

Dostupnosť:

na sklade

odosielame do 3 dní

na objednávku

momentálne nedostupné


Závesná mapa Počítame do 10 000 je určená žiakom 3. a 4. ročníka ZŠ na vyučovanie matematiky. Predstava o veľkých číslach je najčastejším problémom, s ktorým sa stretávajú žiaci 1. stupňa na matematike. Hlavnú časť pomôcky preto tvorí skladanie a rozkladanie čísel na tisícky, stovky, desiatky a jednotky. Na lepšie pochopenie učiva sme využili obrázkový model skladania a rozkladania čísel. V ďalšej časti sa nachádzajú číselné osi – do 1000 a do 10 000, na ktorých sa žiaci učia čísla porovnávať a znázorňovať. Súčasťou tohto širokého tematického celku je aj sčítanie a odčítanie pod sebou a vedľa seba. Tieto témy sú spracované v dolnej časti. Rôznorodosť využitia tejto pomôcky je veľmi široká – je vhodná nielen na vysvetľovanie nového učiva, ale aj na opakovanie a prácu s číselnou osou. Táto pomôcka je vhodná na trvalé umiestnenie do tretiackych a štvrtáckych tried, keďže sa týmto témam venuje značná časová dotácia práve v týchto ročníkoch.

 

 

Antonie de Saint-Exupéry

„Človek je ten, kto v sebe nosí väčšiu bytosť, ako je sám.“