Detail produktu

späť

Činnosť prírody

Bežná cena: 99,75 €

Naša cena: 94,76 €

Ušetríte: 5,0 % (4,99 €)

Základné informácie:

Predmet: Zemepis (Geografia)

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

Činnosť prírody

Podrobnosti:

  • Názov: Činnosť prírody
  • Rok vydania: 2014
  • Rozmer: 140 x 110 cm
  • Jazyk: Slovenský

Závesná tabuľa Činnosť prírody je určená žiakom II. stupňa ZŠ, najmä žiakom 5. ročníka na výučbu geografie. Spracovaná téma je ďalšou z tematického celku Najkrajšie miesta na zemi, ktoré vytvorila príroda. Demonštruje tri prírodné činitele, ktoré menia a formujú prírodu a vytvárajú tak zaujímavé a krásne miesta na zemi. Teoretická časť opisuje činnosť jednotlivých činiteľov (voda, ľadovec, vietor) a vysvetľuje základné pojmy (vodopád, kaňon, tiesňava, moréna, pleso, pieskové duny, skalné mestá). Grafiku tvoria kvalitné fotografie nádherných miest na Slovensku i vo svete. Tabuľa je vhodná na výučbu samostatných tém (činnosť vody, činnosť ľadovca, činnosť vetra) ako aj na zhrnutie a opakovanie tematického celku. Okrem toho môže byť trvalo umiestnená v priestoroch školy a vytvárať tak príjemné a estetické prostredie.

Johann Wolfgang Goethe

„Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.“