Detail produktu

späť

Veľká Morava

Bežná cena: 99,75 €

Naša cena: 94,76 €

Ušetríte: 5,0 % (4,99 €)

Základné informácie:

Predmet: Dejepis

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

Veľká Morava

Podrobnosti:

  • Názov: Veľká Morava
  • Autor: Kolektív autorov
  • Vydavateľstvo: PUBLICOM
  • Rok vydania: 2007
  • Rozmer: 140 x 110 cm
  • Jazyk: Slovenský
  • Naše katalógové číslo: 1069
  • Hmotnosť: 1,14 kg

Dostupnosť:

na sklade

odosielame do 3 dní

na objednávku

momentálne nedostupné


Dejepisná mapa Veľkej Moravy, prvého a najvýznamnejšieho stredovekého štátneho útvaru na našom území, je originálnym výrobkom určeným pre žiakov základných škôl a viacročných gymnázií. Predstavuje ho úryvok z Proglasu v hlaholike a obrázok slovanských vierozvestcov. Výrobok oboznamuje žiakov s politickým, hospodárskym a kultúrnym vývojom Veľkomoravskej ríše. Mapa zahŕňa okrem územia Veľkej Moravy s významnými hradiskami a sídlami aj pohľad na okolité ríše a národy, ktoré formovali vývoj nášho prvého štátu. Časová priamka ponúka prehľad významných udalostí od vzniku Veľkej Moravy až po jej zánik, graficky i textovo rozčleňuje veľkomoravské obdobie na štyri časti podľa panovníkov a ich spôsobu vládnutia. Obrázky v pravej časti výrobku približujú žiakom život v tomto období. Veľkým prínosom pre žiakov i učiteľov je zadná strana tabuliek formátu A4, kde sa nachádza výkladový text k mape o Veľkej Morave, ale aj otázky a úlohy na riešenie k danej téme. Tabuľa je vhodná na umiestnenie v triedach a odborných učebniach.

Johann Wolfgang Goethe

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“