Detail produktu

späť

Varovné signály a kolektívna ochrana

Bežná cena: 99,75 €

Naša cena: 94,76 €

Ušetríte: 5,0 % (4,99 €)

Základné informácie:

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb

Varovné signály a kolektívna ochrana

Podrobnosti:

  • Názov: Varovné signály a kolektívna ochrana
  • Autor: Kolektív autorov
  • Vydavateľstvo: PUBLICOM
  • Rok vydania: 2014
  • Rozmer: 110 x 140 cm
  • Jazyk: Slovenský
  • Hmotnosť: 1,14 kg

Dostupnosť:

na sklade

odosielame do 3 dní

na objednávku

momentálne nedostupné


Ochrana života a zdravia je prierezová téma, ktorej sa venuje veľká pozornosť. Jedným z jej tematických okruhov je Riešenie mimoriadnych situácií, ktorého súčasťou je aj spracovanie témy Varovné signály a kolektívna ochrana. Táto závesná tabuľa je prvým dielom zo série venujúcej sa problematike civilnej ochrany. Je určená žiakom II. stupňa ZŠ ako výchovno-vzdelávacia pomôcka, najmä do teoretickej časti branného kurzu. Je rozdelená do dvoch častí, ktoré sú úzko prepojené. Prvá časť vysvetľuje, čo je mimoriadna situácia, ako sa vyhlasuje a čo je potrebné robiť v prípade jej vzniku. Druhá časť sa venuje základnému druhu kolektívnej ochrany — evakuácii. Žiaci sa dozvedia, čo treba urobiť v prípade evakuácie pred opustením bytu alebo budovy a čo je základnou výbavou evakuačnej batožiny. Uvedená téma je dôležitou súčasťou každodenného života, a preto by mala byť táto závesná tabuľa trvalo umiestnená v priestoroch školy, aby mali žiaci
možnosť kedykoľvek si pripomenúť, ako sa správať v prípade ohrozenia života a zdravia.

Charles Dickens

„Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.“