Detail produktu

späť

Slovensko - geologická stavba

Bežná cena: 99,75 €

Naša cena: 94,76 €

Ušetríte: 5,0 % (4,99 €)

Základné informácie:

Predmet: Zemepis (Geografia)

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Slovensko - geologická stavba

Podrobnosti:

  • Názov: Slovensko - geologická stavba
  • Autor: Kolektív autorov
  • Vydavateľstvo: PUBLICOM
  • Rok vydania: 2009
  • Rozmer: 140 x 110 cm
  • Jazyk: Slovenský
  • Naše katalógové číslo: 1869
  • Hmotnosť: 1,14 kg

Dostupnosť:

na sklade

odosielame do 3 dní

na objednávku

momentálne nedostupné


Geologická mapa Slovenskej republiky je jedinečný a originálny výrobok určený na vyučovanie geografie a geológie (v rámci predmetu biológia) na základných a stredných školách. Tento výrobok je originálny svojím spracovaním – je kombináciou klasickej mapy geologického podložia a mapy štvrtohorných sedimentov, čo zlepšuje využiteľnosť mapy na vyučovaní. Lúčová metóda použitá pri zobrazení sopečných pohorí, názorne zobrazuje rozsah a tvar jednotlivých vulkánov a ich centrálne časti - krátery. Novinkou je aj použitie tieňovaného topografického podkladu z digitálneho modelu reliéfu. V hornej časti výrobku je umiestnená prehľadná a farebne rozlíšená tabuľka geologických období s časovým zaradením a s vyznačenými obdobiami hlavných vrásnení na území Slovenska. Samotná mapa farebne rozlišuje jednotlivé typy hornín, ktoré sú opísané vo vysvetlivkách v okolí mapy a pozíciu tektonických rozhraní – zlomov a násunov. Fotografie niekoľkých  najrozšírenejších hornín podporujú názornosť vyčlenených typov hornín vo vysvetlivkách k mape. V pravom dolnom rohu je umiestnená Tektonická schéma slovenskej časti Západných Karpát s vymedzením základných tektonických jednotiek. Na príprave mapy sa podieľal kolektív odborníkov zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, ktorého jednou zo základných činností je geologické mapovanie územia Slovenska a zostavovanie aprobovaných geologických máp rôznych druhov a mierok. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra odporúča výrobok ako učebnú pomôcku na vyučovanie.

Michelangelo Buonarroti

„Niet väčšej straty nad stratený čas.“