Detail produktu

späť

Práva detí

Bežná cena: 99,75 €

Naša cena: 94,76 €

Ušetríte: 5,0 % (4,99 €)

Základné informácie:

Predmet: Občianska náuka

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty

Práva detí

Podrobnosti:

  • Názov: Práva detí
  • Autor: Kolektív autorov
  • Rok vydania: 2011
  • Rozmer: 110 x 140 cm
  • Jazyk: Slovenský
  • Naše katalógové číslo: 2108
  • Hmotnosť: 1,14 kg

Dostupnosť:

na sklade

odosielame do 3 dní

na objednávku

momentálne nedostupné


Táto závesná tabuľa oboznamuje žiakov s detskými právami. Tieto sú spracované ako zhrnutia z dvoch najdôležitejších dokumentov týkajúcich sa detských práv – z Deklarácie práv dieťaťa (prijatá OSN v roku 1959) a z Dohovoru o právach dieťaťa (prijatá OSN v roku 1989). S týmito dokumentmi a ich obsahom sa žiaci stretávajú najmä na hodinách občianskej výchovy.
Tabuľa je spracovaná graficky pútavo – v kombinácii fotografie a kresby odráža detské vnímanie sveta. V obrázkovej časti bolo zámerom zvýrazniť právo na rovnosť šancí pre všetky deti (pre deti rôznej rasy, pre postihnuté deti a pod.). Takto žiaci lepšie pochopia pojmy empatia a prosociálnosť.
Tabuľa je vzhľadom na svoju univerzálnosť vhodná na trvalé umiestnenie vo všetkých triedach, učebniach i spoločných priestoroch školy (chodby, vestibuly a iné).

Leonardo da Vinci

„Maliarstvo je poézia, ktorá sa vidí, ale necíti, poézia je maliarstvo, ktoré sa cíti, ale nevidí.“