Detail produktu

späť

Násobenie a delenie

Bežná cena: 0,70 €

Naša cena: 0,66 €

Ušetríte: 5,7 % (0,04 €)

Základné informácie:

Predmet: Matematika

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Násobenie a delenie
Násobenie a delenie
Násobenie a delenie

Podrobnosti:

  • Názov: Násobenie a delenie
  • Autor: Kolektív autorov
  • Vydavateľstvo: PUBLICOM
  • Rok vydania: 2009
  • Rozmer: A4
  • Jazyk: Slovenský
  • Naše katalógové číslo: 549
  • Hmotnosť: 0,016 kg

Dostupnosť:

na sklade

odosielame do 3 dní

na objednávku

momentálne nedostupné


Tabuľka „Násobenie a delenie“ je určená žiakom 2. a 3. ročníkov základných škôl. Je tvorená podľa učebných osnov matematiky. Ľavá polovica tabuľky pomocou veku primeraných obrázkov jednoduchým a názorným spôsobom oboznamuje s princípmi násobenia a delenia. Môže slúžiť ako pomôcka pri vyučovaní, či už pri vysvetľovaní učiva malej násobilky, alebo pri upevňovaní a opakovaní učiva. Na pravej polovici tabuľky sú uvedené tri príklady riešenia slovných úloh násobenia a delenia. Slovná úloha na násobenie obrazne rieši príklad spôsobom, aby deti pochopili násobenie ako sčitovanie rovnakých sčítancov. Dve slovné úlohy na delenie poukazujú na skutočnosť, že delenie chápeme ako rozdelenie na počet rovnakých častí a ako rozdelenie na skupiny danej veľkosti (viď učebné osnovy matematiky 2. roč.).

Antoine de Saint-Exupery

„Človek poznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami.“