Johann Wolfgang Goethe

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“