William Shakespeare

„Plakať nad nešťastím, ktoré pominulo, je najistejší prostriedok, ako si privolať ďalšie.“