Johan Wolfgang Goethe

„Zbytočný život je predčasná smrť.“