Johann Wolfgang Goethe

„Iný mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť ani nehu, ak ich nemám sám v sebe.“