George Bernard Shaw

„Schopný autor tvorí, neschopný poúča.“