Jan Amos Komenský

„Komukoľvek môžeš prospieť, prospievaj rád. Slúžiť a prospievať je vlastnosť vznešených.“