Albert Einstein

„Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.“