Johann Wolfgang Goethe

„Kto chce vyslovovať pochybnosti, nech neučí, kto chce učiť, nech podáva niečo hotové.“