Johann Wolfgang Goethe

„Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.“