Galileo Galilei

„Nemôžete nikoho nič naučiť. Môžete mu nanajvýš pomôcť, aby to sám v sebe našiel.“