Antonie de Saint-Exupéry

„Človek je ten, kto v sebe nosí väčšiu bytosť, ako je sám.“