Antoine de Saint-Exupery

„Človek poznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami.“